qafa

is. <ər.> Baş. Çar zabitlərinin qafasında iki şey hökm sürürdü: şəhvət və şərab. M. S. O.. Həkimin olmasa qırxıq qafası; Mərizə faidə verməz dəvası. M. M.. Qafa tası – baş kasası, kəllə. Üzünüzü Reyxstağın qəbirdən çıxmış bir qafa tası kimi eybəcər xarabasına tutun! R. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • QAFA — abbr. Queensland Amateur Fencing Association …   Dictionary of abbreviations

  • qafa’ — ə. bax: qəfa’ (2 ci mənada) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Qafa e Pejës — x Qafa e Pejës Qafa e Pejës rechts des markanten Arapi von Theth gesehen …   Deutsch Wikipedia

  • Qafa e Thorës — x Qafa e Thorës Grabmal eines Verunfallten auf der Westseite des Pas …   Deutsch Wikipedia

  • Qafa e Buallit — xBWxx Qafa e Buallit West Ost Passhöhe …   Deutsch Wikipedia

  • Qafa e Muzinës — xx Qafa e Muzinës Westseite des Passes vom Bistrica Tal gesehen …   Deutsch Wikipedia

  • Qafa e Bordolecit — x Qafa e Bordolecit Blick vom Pass auf den Prokletije …   Deutsch Wikipedia

  • Qafa e Morinës — xBWx Qafa e Morinës West Ost Passhöhe …   Deutsch Wikipedia

  • Qafa e Valbonës — x Qafa e Valbonës Die Passhöhe von Südosten …   Deutsch Wikipedia

  • Qafa e Qarrit — Sp Kiarito pérėja Ap Qafa e Qarrit L Albanijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.